Procestanks

Veenbrink RVS is een gespecialiseerde tank- en machinebouwer binnen de procesindustrie. Wij leveren een groot scala aan procesapparatuur om een diversiteit in media in te bereiden en op te slaan.

Bereidingsvaten

Scheiden, mengen of reageren, al dan niet met behulp van verwarmings- of koeltechnieken: het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Onze bereidingsvaten zijn bovendien vaak voorzien van de benodigde instrumentatie voor onder andere niveau-, temperatuur-, druk- en pH registratie. Daarnaast voorziet Veenbrink RVS in de complete elektrotechnische aansturing van bereidingsapparatuur en kunnen compleet geïntegreerde systemen worden opgeleverd.

Ga naar project

Buffervaten

Uit efficiëntieoogpunt worden productieprocessen vaak op grotere schaal uitgevoerd en media in bulk bereid en geproduceerd. Veenbrink RVS is gespecialiseerd in het bouwen van buffertanks om media in op te slaan om diezelfde media vervolgens verder te gebruiken in de bereiding van het gewenste eindproduct. Buffertanks kunnen zowel enkelwandig als geïsoleerd worden opgeleverd en voorzien worden van alle benodigde procesaansluitingen in termen van beveiliging, reiniging, monstername of toegang en inspectie. Daarnaast kunnen voorzieningen worden getroffen om het medium homogeen te roeren. Op basis van de specifieke toepassing worden de juiste fittingen en normen gehanteerd.

Ga naar project

Batch-, plugflow- of continue productie

Veenbrink RVS levert procesapparatuur voor productieprocessen die zich kenmerken door zowel batchproductie, plugflow productie als continue productie. Bij batchproductie wordt een bepaald volume aan product of medium bereid. Nadat de batch klaar is, stopt het proces en start men met de volgende batch. Nadeel van batchproductie is echter dat er veel vaak opstart- en schoonmaakverliezen zijn. Bovendien is er vaak meer input nodig van operators. Idealiter hanteert men daarom liever een continu productieproces dat structureel doorloopt. Dit is echter niet altijd mogelijk: voor sommige productieprocessen zijn regelmatige schoonmaakcycli simpelweg vereist of dienen onderdelen regelmatig vervangen te worden. Bij plugflow productieprocessen, zoals bijvoorbeeld bij de bioreactoren van Veenbrink RVS, voegt men tijdens het productieproces grondstoffen toe. Voor de engineers van Veenbrink RVS begint alles met een keuze tussen het type productieproces bij de eindgebruiker. 

Ga naar project

Neem contact op


Op zoek naar hoogwaardige procesapparatuur? Heeft u vragen over één van onze producten? Schroom niet en neem contact met ons op. U kunt contact opnemen via het contactformulier en we zijn telefonisch bereikbaar via onderstaand telefoonnummer.

Veenbrink RVS

Algemeen

+31 (0) 348 47 50 41

privacyverklaring