Roeren & mixen

Nagenoeg ieder industrieel proces valt of staat bij het op een juiste manier roeren of mixen van grondstoffen. Bij Veenbrink RVS hebben wij ons in de loop der jaren gespecialiseerd in een breed scala van roerwerken. Deze worden soms toegeleverd door derden, maar doorgaans geheel zelf berekend, ontworpen en vervaardigd.

Roeren óf mixen?

Binnen Veenbrink RVS maken we onderscheid tussen roeren en mixen. Onder roeren verstaan we het in beweging houden of homogeniseren van het product door het langzaam te roeren. Hierbij vindt geen fase overgang of reactie plaats. Denk aan poeders die door elkaar gemengd dienen te worden of een crème die in beweging dient te blijven voor een optimale warmteoverdracht met de wand. Dit gaat vaak gepaard met een hoge viscositeit, een laag toerental en een relatief lage zogenoemde "scale of agitation".

Mixen zit aan de andere kant van het spectrum. Bij mixen vindt wel een fase overgang of chemische reactie plaats. Hierbij kunt u denken aan het oplossen van een vaste stof als suiker in een vloeistof als water, maar ook emulgeren van twee moeilijk mengbare vloeistoffen als olie en water. Hierbij zijn een hoog toerental met hoge afschuifkrachten van belang.


Positie en oriëntatie

De positionering en oriëntatie van een roerwerk of mixer zijn bepalend voor de uiteindelijke werking. Grote hek- of ankerroerwerken met eventuele schrapers worden logischerwijs in het midden van de tank geplaatst. Om te voorkomen dat het medium slechts ronddraait, zijn soms baffles vereist. Snel draaiende mixers werken optimaal als ze 1/10 tot 1/6 van de diameter uit het midden worden geplaatst. Een verticale oriëntatie heeft vanwege de constructie en daarop werkende krachten altijd de voorkeur, al is dit geometrisch niet altijd mogelijk.

De geometrie en werking van een mixer of roerwerk hangt daarnaast altijd samen met de geometrie van de top en voornamelijk de bodem. Voor het ene proces is een lichte of zware conus vereist, voor het andere een torispherische vorm.

Belangrijke eigenschappen die tegen het licht gehouden moeten worden zijn de vereiste "scale of agitation", het toerental, de viscositeit en de afschuifkracht.

Impellers

Buiten dat de aandrijving en afdichting juist geconstrueerd dienen te worden, bepaald het type impeller welke manier van roeren of mixen tot stand wordt gebracht. Belangrijke eigenschappen die tegen het licht gehouden moeten worden zijn de vereiste "scale of agitation", het toerental, de viscositeit en de afschuifkracht. Bij een hoge afschuifkracht kunt u denken aan een zaagblad- of rotor-stator mixer. Voor visceus langzaam roeren zal een anker-, hek- of wormroerwerk toegepast worden.

Daarnaast kunnen ook zaken als minimaal te mixen niveau en mate van steriliteit en sanitairiteit bepalend zijn. Wanneer dit belangrijk is worden vaak magneetroerwerken of bodemmixers toegepast.


Impellers

Hydrofoil

Een efficiënt roerwerk met lage afschuiving. Het blad is iets gebogen en staat onder een kleine hoek.

Propeller

Geschikt voor het homogeniseren en suspenderen van media met een lage viscositeit. Het stromingspatroon vertoont een sterke axiale aanzuiging.

Recht blad

Het roerwerk zorgt bij hogere snelheden voor een radiaal stromingspatroon en kan een vortex creëren.

Schuin blad

Het stromings patroon is vergelijkbaar met de propeller. Er wordt echter wel een sterkere radiale stroming gevormd in vergelijking met de propeller.

Bodem mixer

De bodem mixer wordt gebruikt bij gebrek aan ruimte op de top of bij het naroeren met laag minimaal niveau.

Zaag blad

Het roerwerk creëert een hoge afschuiving hierdoor wordt het vaak gebruikt voor Inmengen en dispergeren van poeders in een vloeistoffen.

Rotor stator

Het roerwerk bestaat uit een rotor die met hoge snelheid draait in een stationaire stator. Terwijl de roterende bladen langs de stator gaan, schuiven ze de inhoud af.

Hekroerwerk (met schrapers)

Een langzaam draaiend roerwerk voor temperatuur overdracht en of het homogeen houden van de media.

Ankerroerwerk (met schrapers)

Voor verschillende processen in één tank kan er doormiddel van de vormgeving van een anker roerwerk een tweevoudig roersysteem toegepast worden.

Schroef roerwerk

Het roerwerk zorgt voor een sterke axiale/ tangentiële stroming. Het media wordt hierdoor omlaag of omhoog gedrukt. 

UZ roerwerk

Het UZ roerwerk wordt toegepast waar er een combinatie is van mengen en homogeen houden van een gemakkelijk uitzakkend of redelijk viskeus product.

Coaxiaal roerwerk

Is speciaal voor het mengen van hoogviskeuze producten, maar kan efficiënt laagviskeuze processtadia aan. Het roerwerk kan een ​​breed scala aan procestaken vervullen.

Neem contact op


Op zoek naar hoogwaardige procesapparatuur? Heeft u vragen over één van onze producten? Schroom niet en neem contact met ons op. U kunt contact opnemen via het contactformulier en we zijn telefonisch bereikbaar via onderstaand telefoonnummer.

Veenbrink RVS

Algemeen

+31 (0) 348 47 50 41

privacyverklaring