Farmacie

Binnen de farmaceutische industrie levert Veenbrink RVS procesapparatuur voor de bereiding van waterachtige, poederachtige en hoogvisceuze media. De hoge proceseisen voor steriele bereiding vergen een grote kennis van kritische ontwerprichtlijnen als GMP en GAMP. Naast de hoge afwerkingsgraad spelen de validatiedocumenten en materiaaltraceerbaarheid een grote rol.

Farmaceutische waardeketen

Doordat de activiteiten van farmaceuten betrekking hebben op de gezondheid van mens en dier, zijn de eisen aan medische apparatuur hoog. Farmaceuten zijn medisch specialisten en geen werktuigbouwkundigen. De kracht van Veenbrink RVS is de hoge mate van meedenken tijdens het ontwerp en de productie van medische apparatuur. Hierbij worden de belangen van de gehele farmaceutische waardeketen in acht genomen: van operators tot de technische dienst en van site engineerings tot het validatieteam.

Validatie, acceptatie & kwalificatie

Bio-farmacie

Waar het bij veel productieprocessen gaat om chemische reacties tussen stoffen, gaat het binnen de biofarmacie om het produceren van een product als afscheiding van levende cellen. Hierbij brengt men cellen in een leefomgeving met bepaalde voorwaarden in termen van pH, temperatuur en de aan- of juist afwezigheid van zuurstof. De levende cellen worden in leven gehouden en gevoed met de juiste voedingsstoffen, wat er toe leidt dat de cellen dit omzetten in het gewenste product. De voedingsstoffen worden toegediend aan het vat en veelal voorzichtig geroerd. De nadruk ligt hierbij op “voorzichtig”, omdat de cellen vaak erg kwetsbaar zijn. Dit gehele proces wordt biofermentatie genoemd. De biofermentoren (bioreactoren) van Veenbrink RVS zijn veelal voorzien van zogenoemde spargers: hiermee worden voedingsstoffen gelijkmatig toegediend aan de reactor, dusdanig dat de stoffen verdeeld over het vat worden toegediend en vervolgens worden geroerd. Uiteraard zijn de bioreactoren van Veenbrink RVS omwille van hygiëne afgewerkt tot de hoogst mogelijke afwerkingsgraad.

Neem contact op


Op zoek naar hoogwaardige procesapparatuur? Heeft u vragen over één van onze producten? Schroom niet en neem contact met ons op. U kunt contact opnemen via het contactformulier en we zijn telefonisch bereikbaar via onderstaand telefoonnummer.

Veenbrink RVS

Algemeen

+31 (0) 348 47 50 41

privacyverklaring