Engineering

Om de totale doorlooptijd van het project te minimaliseren, leggen de engineers in verschillende stadia de tekeningen aan u ter goedkeur voor. Ook het inspectie- en testplan (ITP) wordt opgesteld en de benodigde materialen worden georganiseerd: just-in-time (JIT) en voorzien van de vereiste certificatie.

Ontwerpstadia

Om de totale doorlooptijd van het project te minimaliseren, leggen de engineers in verschillende stadia de tekeningen aan u ter goedkeur voor. De engineer stelt op basis van de preliminary Vendor documents een eerste Concept tekening op. Deze Concept tekening betreft een eerste ontwerpopzet met alle basismaten en wordt ter goedkeur voorgelegd. Doel van de Concept tekening is projectstagnatie wegens een foutief basisontwerp voorkomen.

Als dit basisontwerp akkoord bevonden wordt, werkt de engineer het ontwerp tot in detail uit tot een For approval tekening. De For approval tekening betreft een gedetailleerd ontwerp met overzicht in de van toepassing zijnde lasprocedures, toleranties en lasdetails. Ook de detaillistische For approval tekening wordt ter goedkeur voorgelegd.

Constructieberekeningen worden opgesteld en ook het inspectie- en testplan (ITP) wordt gereed gemaakt. Nadat het ontwerp is goedgekeurd, worden de benodigde materialen georganiseerd en ingekocht bij vaste, erkende en betrouwbare leveranciers.

Neem contact op


Op zoek naar hoogwaardige procesapparatuur? Heeft u vragen over één van onze producten? Schroom niet en neem contact met ons op. U kunt contact opnemen via het contactformulier en we zijn telefonisch bereikbaar via onderstaand telefoonnummer.

Veenbrink RVS

Algemeen

+31 (0) 348 47 50 41

privacyverklaring