Ons verhaal

"Kwaliteit is prioriteit", zo luidt het motto van Veenbrink RVS. Met ruim 30 jaar ervaring en een rijke historie is zij inmiddels toonaangevend leverancier van hoogwaardige procesapparatuur binnen de procesindustrie.

Onze kernwaarden, missie en visie

Veenbrink RVS stelt zichzelf als doel om als meest vooraanstaande leverancier van maatwerkprocesapparatuur wereldwijd bij te dragen aan een veiligere en gezondere leefomgeving voor mens en dier. Met deze gedachtegoed bedienen wij de procesindustrie van kwalitatief hoogwaardige apparatuur.

Onze werkwijze

Veenbrink RVS hanteert een project gebaseerde aanpak. Dit is een bewuste keuze: onze projectmanagers zijn gedurende het gehele project betrokken en kennen zodoende alle ins and outs. Snel schakelen en flexibiliteit zijn daarvan het gevolg. Een project start met de opname van de scope van levering. Dit omvat een intensief traject waarin het beoogde productgebruik wordt bepaald en alle producteisen en wensen worden gedefinieerd. Ook alle procesdata worden in kaart gebracht. Hierbij draait het onder andere om de van toepassing zijnde ontwerpdrukken, volumes, ontwerptemperaturen, materialen, belastingen, ontwerpcodes en -normen, testgroepen en het al dan niet van toepassing zijn van (on-) gevaarlijke stoffen. Het deskundige team van Veenbrink RVS neemt de wensen en eisen met u door en komt met een geheel vrijblijvend aanbod op maat, bestaande uit enerzijds een opgave van prijs en levertijd en anderzijds de bijbehorende preliminary Vendor documents waarin alle technische productspecificaties zijn opgenomen. De preliminary Vendor documents vormen de basis voor het verdere engineerings- en productieproces.
 


Engineering

Om de totale doorlooptijd van het project te minimaliseren, leggen de engineers in verschillende stadia de tekeningen aan u ter goedkeur voor. De engineer stelt op basis van de preliminary Vendor documents een eerste Concept tekening op. Deze Concept tekening betreft een eerste ontwerpopzet met de basisgeometrie en wordt ter goedkeur voorgelegd. Doel van de Concept tekening is projectstagnatie wegens een foutief basisontwerp voorkomen. Als dit basisontwerp akkoord bevonden wordt, werkt de engineer het ontwerp tot in detail uit tot een For approval tekening. De For approval tekening betreft een gedetailleerd ontwerp met overzicht in de van toepassing zijnde lasprocedures, toleranties en lasdetails. Ook de detaillistische For approval tekening wordt ter goedkeur voorgelegd. Constructieberekeningen worden opgesteld en ook het inspectie- en testplan (ITP) wordt gereed gemaakt. Nadat het ontwerp is goedgekeurd, worden de benodigde materialen georganiseerd en ingekocht bij vaste, erkende en betrouwbare leveranciers.

Productie

De productie wordt gestart aan de hand van de goedgekeurde tekeningen en het ITP. Dit betreft een  gestroomlijnd proces waarbij de productkwaliteit en het beheer van materiaalcertificaten en lasloglijsten centraal staan. Het product wordt vervaardigd door verschillende vervormings- en lastechnieken. Ook wordt het inspectie- en testplan gevolgd en worden de benodigde non-destructieve onderzoeken verricht.

 

Na productie wordt het product uitvoerig getest met de klant, de zogenoemde Factory Acceptance Test (FAT). De FAT vindt plaats aan de hand van een eerder opgesteld FAT-protocol, waarin staat vermeld welke zaken geverifieerd en getest zullen worden tijdens de FAT. Nadat de FAT akkoord bevonden wordt en eventuele restpunten zijn opgelost, kan het product worden opgeleverd. De oplevering heeft betrekking op zowel het product als de bijbehorende Vendor documents.
 


Vervormen en lassen

Veenbrink RVS beschikt over een plaatschaar met een maximale knipbreedte van 4 meter en een maximaal te knippen plaatdikte van 8 mm. Daarnaast is er beschikking over een kantbank met een maximaal kantbereik van 4 meter en 170 ton perskracht. Met diverse plaatwalsen is Veenbrink RVS in staat om tot 10 mm dik en een maximale plaatbreedte van 2.2 meter te walsen. De minimale walsdiameter is 100 mm. Met profielenwalsen kunnen diverse soorten buizen en profielen gewalst worden in de gewenste radius. Lassen worden conform gekwalificeerde lasmethoden gelegd en alle lassers zijn gecertificeerd om de werkzaamheden die zij uitvoeren ook daadwerkelijk uit te mogen voeren. Met haar plasmabank is Veenbrink RVS in staat om platen van 3 tot 12 mm dik te lassen met een lasbereik van 2.2 meter longitudinaal en 2 meter radiaal. Specialisten op de werkvloer zijn in staat om tot 20 mm TIG en MIG handmatig te lassen. Leidingwerk wordt geheel machinaal en orbitaal gelast. Ook is Veenbrink RVS gecertificeerd om diverse exotische legeringen te lassen, waaronder Duplex, Superduplex, Hastelloy C276, Hastelloy C22, Nikkel 200 en Incoloy 800.

Afwerken en nabehandelen

Gefabriceerde producten worden afgewerkt tot de hoogst mogelijke graad. De manier van afwerken wordt afgestemd op de wensen en eisen van de klant. Zowel koudgewalste als warmgewalste platen kan Veenbrink RVS tot op elke gewenste afwerking bewerken. Veenbrink RVS kan vrijwel alle oppervlakten slijpen tot een maximale Ra-waarde van maar liefst 0.1 μm. Ook hoogglans elektrolytisch polijsten, richtingloos schuren, borstelen en stralen behoren tot de mogelijkheden.

 

Na het lassen van het product en de afwerking ervan in de vorm van bijvoorbeeld slijpen, wordt het product gebeitst. Om de oxidelaag te regenereren wordt het product aanvullend veelal gepassiveerd. Binnen Veenbrink RVS worden verschillende beitsmethoden toegepast, waaronder baden in een beitsbad, elektrotiggen en het hanteren van een beitspasta.


Testen, verpakken en transporteren

Het product wordt zowel voor, tijdens als na productie getest. Na productie wordt het product te allen tijde visueel geïnspecteerd. Afhankelijk van de klantvraag kunnen bovendien aanvullende testen worden uitgevoerd, waaronder het testen van de ruwheid, het geluidsniveau dat gegenereerd wordt door het product of bijvoorbeeld de aansproeibaarheid van eventueel aanwezige sproeibollen. Daarnaast kunnen – al dan niet vereist vanuit de PED – diverse non-destructieve testen (NDT) worden uitgevoerd. Hieronder vallen onder andere radiografisch röntgenonderzoek, penentrantenonderzoek, ferritische testen en hydrostatische druktesten tot 450 bar. Nadat het product alle testen heeft doorstaan, wordt het verpakt en getransporteerd naar de gewenste locatie van de klant. Veenbrink RVS verzorgt wereldwijd verzekerd transport. Ook eventueel van toepassing zijnde Vendor documents worden opgeleverd, zowel op papier als in digitaal formaat.